drawing2 (62 kB)
przycisk2 (10 kB)
przybhp (10 kB)
przyryzy (11 kB)
przyppoz (10 kB)
przypierwsza (9 kB)
przyout (9 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)


2017 ROK

14-15 listopad 2017r - Konferencja "Pracuj na zdrowie"

W Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca kampanię "Bezpieczni na starcie zdrowi na mecie".W czasie konferencji swoje "Dobre Praktyki" zaprezentowali przedstawiciele:Aresztu Śledczego w Szczecinie, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., TSP Instytut Poznań. W ramach konferencji zaprezentowano film pt. „Automatic Fitness” i wykład pt. “Przyszłość pracy”, który wygłosiła dr Joanna Wrzesińska, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej. W drugim dniu odbyliśmy wizytę w fabryce Volkswagen Poznań.
Konferencja była okazją do zorganizowania kolejnego w tym roku spotkania sieci ekspertów.

Poznań(51 kB) Poznań(46 kB) Poznań(46 kB)

8 listopad 2017r - Konferencja "Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych jako czynnik wspierający aktywność zawodową i społeczną""

8 listopada w Warszawie odbyła się I konferencja dotycząca mobilności osób niepełnosprawnych. Współorganizatorami konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - CIOP-PIB, Przemysłowy Instytut Motoryzacji - PIMOT, oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa. W czasie konferencji zebrani goście dyskutowali na temat Mobilności motoryzacyjnej osób niepełnosprawnych oraz oceny ich zdolności do pracy. Zaprezentowano samochód przystosowany do kierowania przez osobę niepełnosprawną. Zakończeniem konferencji, było wystosowanie apelu, o utworzenie KOMON-u, Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych.

Poznań(51 kB) Poznań(46 kB) Poznań(46 kB)
Poznań(51 kB) Poznań(46 kB) Poznań(46 kB)
Poznań(46 kB)

22 września 2017r - Szkolenie "Wymogi bezpieczeństwa dla pomieszczeń pracy".

Szkolenie zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu. Prelegentami w czasie szkolenia byli przedstawiciele: Państwowa]ej Inspekcji Pracy, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

6-7 lipca 2017r - Spotkanie z władzami firmy Telesto sp. z o.o.

W tych dniach uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez władze firmy Telesto sp. z o.o. Ta innowacyjna firma zajmująca się mgłą wodną m.in. do gaszenia pożarów, odpylania i dekontaminacji. Byliśmy świadkami pokazów działania systemów Telesto oraz sami mogliśmy się przekonać jak używać gaśnic mgłowych.

telesto(51 kB) telesto(46 kB) telesto(46 kB) telesto(51 kB) telesto(46 kB) telesto(46 kB)

29 czerwca 2017r - Konferencja "Nie daj się stresowi"

W dniu 29 czerwca odbył się konferencja zorganizowana przez CIOP - PIB na której przedstawiono wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń. W konferencji wzięły udział osoby zainteresowane tematyką zagrożeń psychospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem stresu.

konf(51 kB) konf(46 kB) konf(46 kB) konf(46 kB) konf(46 kB)

6-10 czerwca 2017r - Wyjazd Studyjny OSPSBHP do Szwecji.

W tym roku członkowie stowarzyszenia na zaproszenie firmy EJENDALS AB odwiedzili ich główną siedzibę w Leksand (Szwecja). Nasi gospodarze są producentem ochron rąk i nóg (rękawice i buty). Wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji "Bezpiecznie od początku", w czasie której wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie zatrudniania młodych pracowników oraz organizacją systemu bezpieczeństwa pracy.

konf(51 kB) konf(46 kB) konf(46 kB) konf(46 kB)
konf(46 kB) konf(46 kB) konf(46 kB) konf(46 kB)

12 maj 2017r - Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

W dniu 12 maja odbył się nadzwyczajny zjazd delegatów OSPSBHP w Ostrowie Mazowieckim. Głównym celem zjazdu była dyskusja i zatwierdzenie zmiany Statutu stowarzyszenia. Niestety zmiany nie zostały zatwierdzone przez delegatów. Pan Stanisław Wolanin był delegatem na ten zjazd.

zjazd(51 kB) zjazd(46 kB) zjazd(46 kB)

11 maj 2017r - II Konferencja Naukowa „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

Po raz drugi braliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W I części rozmawialiśmy o rolnictwie i bezpieczeństwie osób pracujących w tej gałęzi naszej gospodarki. Gospodarstwo rolne to już niejednokrotnie przedsiębiorstwo, w którym są zatrudniani pracownicy i w których należy stosować przepisy BHP, tak jak w innych zakładach pracy.

konferencja(51 kB) konferencja(46 kB) konferencja(46 kB)

W II części prowadziliśmy warsztaty dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego


konferencja (51 kB) konferencja(46 kB) konferencja (46 kB)


26-27 kwiecień 2017r - Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP Certyfikowanych przez CIOP PIB

26 kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym m. in. z usuwaniem produktów zawierających azbest. Spotkanie zakończyło się wizytą techniczną w Browarze "Żywiec".

Żywiec (51 kB) Żywiec (46 kB)

Żywiec (46 kB) Żywiec (51 kB) Żywiec (46 kB)

Żywiec (46 kB) Żywiec (46 kB)


Następnego dnia w ramach XXV Obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych uczestniczyliśmy w seminarium pt. „Zagrożenia ergonomiczne wyzwaniem dla Społecznej Inspekcji Pracy”.
Seminarium odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, a wśród osób biorących w nim udział był w-ce minister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sekretarz stany Stanisław Szwed

Żywiec (51 kB) Żywiec (46 kB)

Żywiec (46 kB)
16 marca 2017r - Finał Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

Po raz kolejne Pan Stanisław Wolanin był jurorem w konkursie organizowanym przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy. To była X jubileuszowa edycja tego konkursu.

Żywiec (51 kB)


Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.