drawing2 (62 kB)
przycisk2 (10 kB)
przybhp (10 kB)
przyryzy (11 kB)
przyppoz (10 kB)
przypierwsza (9 kB)
przyout (9 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
wydarzenia2017 (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Szkolenia

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 2091 §1 pkt. 2 pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Oferujemy szkolenia i kursy przygotowujące pracownika lub grupę pracowników do spełniania tych zadań.


Program szkoleń dostosowany jest do potrzeb pracodawcy i specyfiki zakładu pracy.

Szkolenia przeprowadzamy używając profesjonalnego trenażera do gaszenie pożarów.
Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość własnoręcznie z użyciem gaśnicy przećwiczyć gaszenie pożaru.


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy na podstawie wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.Instrukcja zawiera:

punkt (12 kB)warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu,
punkt (12 kB)sposoby postępowania na wypadek pożaru,
punkt (12 kB)określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
punkt (12 kB)warunki i organizację ewakuacji,
punkt (12 kB)sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
punkt (12 kB)sposoby zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa,
punkt (12 kB)zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
punkt (12 kB)plany obiektów,

Wykonujemy również aktualizacje Instrukcji.

Próbna ewakuacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków właściciel lub zarządca budynku co najmniej raz na dwa lata powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.


Nasza firma pomaga w zorganizowaniu i przeprowadzeniu próbnych ewakuacji.Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.