drawing2 (62 kB)
przycisk2 (10 kB)
przybhp (10 kB)
przyppoz (10 kB)
przyppoz (10 kB)
przypierwsza (9 kB)
przyout (9 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
wydarzenia2017 (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)


OUTSOURCING

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."


Henry Ford


Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 23711 §2 pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służb bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Proponujemy państwu usługi outsourcing realizujące zadania służby BHP w państwa firmie. Przejmuje od państwa obowiązki związane z

punkt (12 kB) analizą i oceną ryzyka zawodowego oraz sporządzamy dokumentację ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

punkt (12 kB) na bieżąco kontrolujemy zagrożenia występujące w zakładzie pracy,

punkt (12 kB) prowadzimy wszelką niezbędna dokumentację w zakresie BHP,

punkt (12 kB) opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,

punkt (12 kB) kontrolujemy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,

punkt (12 kB) opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulaminy pracy, procedury, szkolenia okresowe, itp.,

punkt (12 kB) sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,

punkt (12 kB) przeprowadzamy postępowania powypadkowe,

punkt (12 kB) sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,

punkt (12 kB) prowadzimy niezbędne rejestry przewidziane przepisami prawa.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń prosimy o kontakt.