drawing2 (62 kB)
przycisk2 (10 kB)
przybhp (10 kB)
przyryzy (11 kB)
przyppoz (10 kB)
przypierwsza (9 kB)
przyout (9 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
wydarzenia2017 (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)


RYZYKO ZAWODOWE

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 226, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą,oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka pracodawca ma obowiązek przeprowadzać:


punkt (12 kB) przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
punkt (12 kB) po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
punkt (12 kB) w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
punkt (12 kB) w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Opracowujemy oceny ryzyka zawodowego według metody RISK SCORE lub zgodnie z Polską Normą 18002. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego stanowiska w zależności od środowiska pracy.Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.