drawing2 (62 kB)
przycisk2 (10 kB)
przybhp (10 kB)
przyryzy (11 kB)
przyppoz (10 kB)
przypierwsza (9 kB)
przyout (9 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)
wydarzenia2017 (7 kB)
przykontakt (7 kB)
przykontakt (7 kB)


KURSY,SZKOLENIA BHP

Szkolenia

Zgodnie z Kodeksem Pracy art.2373 §2 pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
Proponujemy Państwu szkolenia w tym zakresie:


punkt (12 kB) szkolenia wstępne
punkt (12 kB) szkolenia okresowe.

Program szkoleń jest dostosowany do specyfiki szkolonej grup i zgodne z ramowym programem szkoleń BHP.

Oferujemy również szkolenia dla specyficznej grupy pracowników miedzy innymi dla:

punkt (12 kB) pracodawców i osób kierujących pracownikami,
punkt (12 kB) osób narażonych na hałas lub drgania mechaniczne,
punkt (12 kB) osób pracujących na wysokości,
punkt (12 kB) kierowców,
punkt (12 kB) spawaczy.

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych.

Chcąc zaoferować kompleksową obsługę firm w zakresie BHP proponujemy wykonanie lub zlecenie wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.
Proponujemy badanie:

punkt (12 kB) oświetlenie,
punkt (12 kB) wydatek energetyczny,
punkt (12 kB) hałas i drgania,
punkt (12 kB) zapylenie,
punkt (12 kB) czynniki chemiczne.


Przeglądy sprzętu do prac na wysokości.

Sprzęt zabezpieczający pracowników pracujących na wysokości podlega obowiązkowym corocznym przeglądom. Nasza firma posiada uprawnienia do takich przeglądów o ile producent nie zastrzegł sobie osób mogących wykonywać przegląd.

Postępowanie powypadkowe.

W razie wypadku w pracy lub w drodze do pracy pracodawca obowiązany jest przeprowadzić postępowanie powypadkowe:

punkt (12 kB) powołanć zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi protokół powypadkowy,
punkt (12 kB) zatwierdzić oraz doręczyć osobom uprawnionym protokoł powypadkowy,
punkt (12 kB) prowadzić rejestr wypadków przy pracy i przechowywać dokumentację powypadkową przez okres 10 lat,
punkt (12 kB) stosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

Oferujemy przeprowadzenie całej procedury powypadkowej.


Instrukcje, procedury i regulaminy.

Nasza firma oferuje sporządzanie według zlecenia instrukcje procedury i regulamin. Wykonujemy między innymi:

punkt (12 kB) instrukcje BHP obsługi maszyn i urządzeń,
punkt (12 kB) instrukcje BHP procesowe,
punkt (12 kB) instrukcje BHP stanowiskowe,
punkt (12 kB) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
punkt (12 kB) regulamin pracy,
punkt (12 kB) regulamin wynagradzania.Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.